Deepineslà anh ấykho đồng hànhcủa Deepin bằng tiếng Tây Ban Nha. Mục tiêu của nó là bổ sung cho kho lưu trữ chính thức, cung cấp cho người dùngphần mềm bổ sung mà không có sẵn trong kho Deepin, đảm bảo tính tương thích của các gói với hệ thống.

Nó được lưu trữ trên máy chủ của Đại học Paraná, Brazil, nó cho phép tải xuống phần mềm với băng thông lớn hơn mức chấp nhận được. Cấu trúc tương tự như các cơ sở khác nhưPPAhoặc AUR.

Kho lưu trữ được duy trì bởiMã tiếng Latinh Deepin, một nhóm tình nguyện viên và nhà phát triển ứng dụng.

ĐỂ Ý

Deepines Repository không giải quyết các lỗi cập nhật hệ thống hoặc lỗi không cho phép cài đặt các ứng dụng từ Deepin store.

Để khắc phục sự cố tải xuống khi cập nhật hoặc cài đặt ứng dụng,chuyển sang kho lưu trữ nhân bản. Chúng ta cógương của chúng tôicho người dùng ở Mỹ và Châu Âu.

MUA SẮM VÀ BÁN HÀNG

Chúng tôi cung cấp hai tùy chọn dựa trên nhu cầu của bạn, được mô tả bên dưới.

Phương pháp cài đặt ứng dụng
Lựa chọnThiết bị đầu cuốiGiao diện đồ họa
Deepines kho
Cửa hàng Deepines

Cài đặt Deepines Store, bạn có thể cài đặt các ứng dụng cả từ thiết bị đầu cuối và từ giao diện đồ họa. Nếu bạn không muốn sử dụng cửa hàng và bạn chỉ muốn cài đặt từ thiết bị đầu cuối, hãy cài đặt Deepines Repository.

LẮP ĐẶT

La Tienda Deepines incluye el Repositorio Deepines 4, no puedes instalar ambos. Por lo tanto si instalas la Tienda Deepines podrás igualmente instalar las aplicaciones de nuestro repositorio tanto de manera gráfica como desde la terminal. Si solo quieres instalar aplicaciones desde la terminal y no quieres usar la tienda, instala solamente el Repositorio Deepines 4. Descargue el .deb correspondiente e instálelo ejecutándolo con doble clic. Tanto Tienda Deepines como Repositorio Deepines, realizan la configuración de repositorios automáticamente.

Por favor ten en cuenta que si has modificado de manera inadecuada el fichero sources.list manualmente en algún momento, entonces Tienda Deepines o Deepines Repositorio no se instalarán y te retornarán un error.

Tải xuống chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng ký, vui lòng đăng nhập trước khi tải. Nếu bạn chưa đăng ký, bạn có thể đây.

QUAN TRỌNG (KHÔNG ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG)

Sau khi cài đặt, hãy cập nhật kho lưu trữ bằng lệnh sau.

sudo apt cập nhật

Bạn cũng có thể dùngSynapticđể hiện thực hóa. Sau đó, bạn có thể tải xuống và cài đặt bất kỳgói hàng. Cùng với đó, bạn sẽ có thể tìm kiếm và cài đặt các gói bổ sung từ kho lưu trữ của chúng tôi.

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN

Si tienes problemas y no puedes instalar la tienda o el repositorio, ejecuta los siguientes comandos para iniciar un asistente de resolución de problemas. Abre la terminal (Ctrl+Alt+T), copia y pega los comandos completos y presiona la tecla Enter.

wget https://raw.githubusercontent.com/s384/store_deepines/Develop/deepines-preinstall-fix.sh

bash deepines-preinstall-fix.sh

rm deepines-preinstall-fix.sh

Si el asistente no resuelve el problema y aún no puedes instalar la tienda o el repositorio de Deepin en Español, por favor escríbenos en los comentarios del artículo de presentación o en nuestro grupo de Telegram.

PHÓNG ĐIỆN