INSTAL·LAR ANDROID STUDIO EN LINUX DEEPIN

Com molts ja coneixeran aquest famós IDE per Android desenvolupat per l'empresa Jetbrains, Que ens ofereix de manera gratuïta per als desenvolupadors.

Requisits per a poder usar-lo:

  • Distribució de 64 bits capaç de córrer aplicacions de 32 bits
  • Llibreria GNU C (glibc) versió superior a la 2.19
  • Mínim 3GB de RAM, 8GB recomanat, a més un plus de 1 GB per l'emulador Android
  • 2GB d'espai mínim en disc, 4GB recomanat (500 MB per l'IDE + 1.5 GB per Android SDK i imatge del sistema emulador)
  • Resolució de pantalla mínima 1280 × 800.

Per instal·lar el programa hem de seguir els següents passos:

pas 1

Primer descarreguem el programa d'aquest enllaç

descarregar android studio

PAS 2

En la mateixa ruta del arhivo descarregat, donem clic dret i Obrir en una nova finestra com a administrador

finestra administrador

Copiar el fitxer i extreure'l a la ruta / opt

ventada administrador android studioPAS 3

Ens dirigim a la ruta / Opt / android-studio / bin i amb click dret obrir en terminal

ubicació android studioExecutem la comanda sh ./studio.sh

PAS 4

Si no tenim una versió prèvia de android studio, no importem configuracions, cas contrari trien la carpeta on es guarden aquestes configuracions, que per defecte es guarden a la carpeta personal.

settings previusEsperem que carregui.

splas screen android studioDonem clic a next

primer nextElejimos costum

costum

Elejimos el tema que farà servir el IDE

temaMarquem l'opció que instal el android virtual device i també on s'instal·larà el sdk (recomano deixar-lo el que ve per defecte / Root / Android / SDK)

SdkVerifiquem tots els components que hem d'instal·lar.

verificar components android studio

donem a Finish

acabarEsperem que es descarreguen i instal·len el que configurem

descàrrega de config

Acabant donem a Finish

finish installPAS 5

En settings donem clic a Create Desktop Entry

create desktop entryMarquem a Create the entry for all user i ok

crear icona per a tots els usuarisComprovem que s'ha creat la icona al menú d'aplicacions

icona menu aplicacions

PASO6

Obren el programa des de la icona que els va quedar i segueixen novament els passos anteriors, això és perquè Android studio els permeti actualitzar.

Per poder actualitzar, a la terminal escriuen sudo sh /opt/android-studio/bin/studio.sh (Cas que l'hagin instal·lat a opt)
i en configuració es van a Buscar actualitzacions i donen a descarregar actualicación (download updates).

android studio a deepin

Qualsevol suggeriment o problemes que tinguin, no dubtin escriure-les en els comentaris 😎

Mas nous Mas antics Més populars
notificar de
Deepin en Català
administració

Molt complet el tut; gràcies 😀

Eli
Autor

Molt útil, bona aportació.

jesus david rierol machado
Membre

Bona guia, moltes gràcies.